สพม.สุโขทัย.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
640220156203851064620385 ชัยมงคลพิทยา9บ้านใหม่ไชยมงคลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม64230สหวิทยาเขตพระร่วง055-624107cmp_sc@hotmail.com data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10646203856017.3109656299.65359816
640220146203841064620384 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์1บ้านเหมืองนาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม64150สหวิทยาเขตพระร่วง055-659217krurin19@gmail.com www.tsl.ac.th7017.3221017199.56333249
640220136203831064620383 ศรีนคร3บ้านศรีนครศรีนครศรีนคร64180สหวิทยาเขตพระร่วง055-652988snk.school@hotmail.com www.snk.ac.th5617.3480918899.99000604
640220126203721064620372 ท่าชัยวิทยา11บ้านท่าชัยท่าชัยศรีสัชนาลัย64190สหวิทยาเขตศรีสวรรค์55679037Thachaiwittaya_school@hotnail.com 5017.3945765199.80380363
640220116203821064620382 สวรรค์อนันต์วิทยา 24บ้านคลองยางคลองยางสวรรคโลก64110สหวิทยาเขตศรีสวรรค์055-951088sawan02@hotmail.co.th www.facebook.com/SAWAN2SCHOOL/5017.3363578999.8929497
640220106203781064620378 ขุนไกรพิทยาคม4บ้านเขาดินไพรวันนาขุนไกรศรีสำโรง64120สหวิทยาเขตพระร่วง55010211khunkraischool@hotmail.com http://kkp.spm38.go.th4017.1792793299.60164912
640220096203741064620374 เมืองด้งวิทยา1บ้านแม่รากใต้บ้านตึกศรีสัชนาลัย64130สหวิทยาเขตศรีสวรรค์55677028muangdong@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=10646203745017.58812899.819885
640220086203731064620373 บ้านแก่งวิทยา1บ้านแก่งบ้านแก่งศรีสัชนาลัย64130สหวิทยาเขตศรีสวรรค์055-911508bkwschool@hotmail.com http://www.bankaeng.ac.th7017.430965599.69209652
640220076203811064620381 หนองกลับวิทยาคม1บ้านหนองกลับหนองกลับสวรรคโลก64110สหวิทยาเขตศรีสวรรค์055-685040 http://nongklapschool.com/4017.2311134999.77346653
640220066203771064620377 วังทองวิทยา7บ้านวังทองวังทองศรีสำโรง64120สหวิทยาเขตพระร่วง055-941606wtw.spm38@gmail.com http://www.wtw.ac.th3217.1378570299.81585246
640220056203761064620376 บ้านไร่พิทยาคม7บ้านไร่บ้านไร่ศรีสำโรง64120สหวิทยาเขตพระร่วง055-685011brpssr@gmail.com http://www.banraipit.ac.th/3017.1832760399.75681257
640220046203801064620380 หนองปลาหมอวิทยาคม7บ้านคลองกระจงคลองกระจงสวรรคโลก64110สหวิทยาเขตศรีสวรรค์55911201nongplamo.38@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=106462038034.317.2611342199.84862982
640220036203791064620379 สวรรค์อนันต์วิทยา3บ้านย่านยาวย่านยาวสวรรคโลก64110สหวิทยาเขตศรีสวรรค์055-642028 http://www.sawananan.ac.th/4417.2950217299.83818145
640220026203751064620375 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์6-คลองตาลศรีสำโรง64120สหวิทยาเขตพระร่วง055-681344socho1991@gotmail.com http://www.ssr.ac.th2017.1566805699.85354035
640220016203711064620371 เมืองเชลียง2บ้านหาดเสี้ยวหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย64130สหวิทยาเขตศรีสวรรค์055-671034 http://www.mcl.ac.th7317.5275534799.77235738
640120126203671064620367 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม9บ้านใหม่เจริญผลศรีคีรีมาศคีรีมาศ64160สหวิทยาเขตพระแม่ย่า055-912531bjp2539schoo@gmail.com http://bjp.spm38.go.th/3616.7609391399.70008557
640120116203601064620360 อุดมดรุณี--ธานีเมืองสุโขทัย64000สหวิทยาเขตพระแม่ย่า055-611271ud_school@yahoo.com http://www.ud.ac.th117.0140214699.82001136
640120106203631064620363 ลิไทพิทยาคม3บ้านเมืองเก่าเมืองเก่าเมืองสุโขทัย64210สหวิทยาเขตเจ้าราม055-697087lithai.lt@gmail.com http://www.lt.ac.th1317.0292088499.70591329
640120096203621064620362 ยางซ้ายพิทยาคม2บ้านยางซ้ายยางซ้ายเมืองสุโขทัย64000สหวิทยาเขตเจ้าราม055-615653yangsai26@gmail.com http://www.yangsai.ac.th516.9725455399.83609709
640120086203701064620370 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก3บ้านไกรในไกรในกงไกรลาศ64170สหวิทยาเขตพระแม่ย่า055-940627Krainai@yahoo.com http://www.knr.ac.th2017.0093705799.98260489
640120076203611064620361 บ้านสวนวิทยาคม2บ้านสวนบ้านสวนเมืองสุโขทัย64220สหวิทยาเขตพระแม่ย่า0-5569-9403bansuan_w@yahoo.co.th http://61.19.112.229/ba817.0358080299.88029242
640120066203691064620369 หนองตูมวิทยา5-หนองตูมกงไกรลาศ64170สหวิทยาเขตพระแม่ย่า055-655243nongtoomwittiya@hotmail.co.th http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=10646203693416.8382603499.92014503
640120056203651064620365 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์3บ้านลานเถ้าอุ่นตลิ่งชันบ้านด่านลานหอย64140สหวิทยาเขตเจ้าราม55019749talingwit@gmail.com http://www.talingwit.ac.th5417.0699653599.46495284
640120046203681064620368 กงไกรลาศวิทยา4บ้านแป้งไกรกลางกงไกรลาศ64170สหวิทยาเขตพระแม่ย่า055-691221sarabankolo@gmail.com http://www.kl.ac.th2416.967145299.99590405
640120036203661064620366 คีรีมาศพิทยาคม16บ้านโตนดโตนดคีรีมาศ64160สหวิทยาเขตพระแม่ย่า0-5569-5022kp2516@hotmail.com http://www.kmpk.ac.th2516.838828599.78311832
640120026203641064620364 บ้านด่านลานหอยวิทยา2บ้านด่านบ้านด่านบ้านด่านลานหอย64140สหวิทยาเขตเจ้าราม055-689118bdl_school@hotmail.com http://www.bandan.ac.th2517.0120180499.5878458
640120016203591064620359 สุโขทัยวิทยาคม5บ้านกล้วยบ้านกล้วยเมืองสุโขทัย64000สหวิทยาเขตเจ้าราม055-611786Kru_sukhothai@yahoo.com http://www.suw.ac.th617.0123254899.79182099