ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64012012
PERCODE 6 หลัก620367
กระทรวง 10 หลัก1064620367
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Banmaicharoenphon Pittayakom
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านใหม่เจริญผล
ตำบลศรีคีรีมาศ
อำเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-912531
อีเมล์แอดเดรสbjp2539schoo@gmail.com
เว็บไซต์http://bjp.spm38.go.th/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.76093913
Longitude
99.70008557

36 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน