ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
ขุนไกรพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64022010
PERCODE 6 หลัก620378
กระทรวง 10 หลัก1064620378
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ขุนไกรพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Khunkraiphitthayakom
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านเขาดินไพรวัน
ตำบลนาขุนไกร
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55010211
อีเมล์แอดเดรสkhunkraischool@hotmail.com
เว็บไซต์http://kkp.spm38.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.17927932
Longitude
99.60164912

40 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน