ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
หนองตูมวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64012006
PERCODE 6 หลัก620369
กระทรวง 10 หลัก1064620369
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองตูมวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)nongtoomwittiya
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองตูม
อำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-655243
อีเมล์แอดเดรสnongtoomwittiya@hotmail.co.th
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1064620369
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.83826034
Longitude
99.92014503

34 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน