ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
หนองปลาหมอวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64022004
PERCODE 6 หลัก620380
กระทรวง 10 หลัก1064620380
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองปลาหมอวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Nongplamowitthayakom
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านคลองกระจง
ตำบลคลองกระจง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55911201
อีเมล์แอดเดรสnongplamo.38@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620380
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.26113421
Longitude
99.84862982

34.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน