ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
คีรีมาศพิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64012003
PERCODE 6 หลัก620366
กระทรวง 10 หลัก1064620366
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)คีรีมาศพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)khi ri mat pitthayakhom
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้านบ้านโตนด
ตำบลโตนด
อำเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5569-5022
อีเมล์แอดเดรสkp2516@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.kmpk.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.8388285
Longitude
99.78311832

25 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน