ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
หนองกลับวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64022007
PERCODE 6 หลัก620381
กระทรวง 10 หลัก1064620381
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองกลับวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)nong klap witthayakhom
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองกลับ
ตำบลหนองกลับ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-685040
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://nongklapschool.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.23111349
Longitude
99.77346653

40 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน