ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
ยางซ้ายพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64012009
PERCODE 6 หลัก620362
กระทรวง 10 หลัก1064620362
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ยางซ้ายพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Yangsaipittayakom
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านยางซ้าย
ตำบลยางซ้าย
อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-615653
อีเมล์แอดเดรสyangsai26@gmail.com
เว็บไซต์http://www.yangsai.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.97254553
Longitude
99.83609709

5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน