ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
บ้านไร่พิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64022005
PERCODE 6 หลัก620376
กระทรวง 10 หลัก1064620376
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไร่พิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)banraipittayakhom
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านไร่
ตำบลบ้านไร่
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-685011
อีเมล์แอดเดรสbrpssr@gmail.com
เว็บไซต์http://www.banraipit.ac.th/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.18327603
Longitude
99.75681257

30 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน