ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
กงไกรลาศวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64012004
PERCODE 6 หลัก620368
กระทรวง 10 หลัก1064620368
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กงไกรลาศวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Kongkrailatwittaya
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านแป้ง
ตำบลไกรกลาง
อำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-691221
อีเมล์แอดเดรสsarabankolo@gmail.com
เว็บไซต์http://www.kl.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.9671452
Longitude
99.99590405

24 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน