ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64012008
PERCODE 6 หลัก620370
กระทรวง 10 หลัก1064620370
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ชื่อ (อังกฤษ)krainaiwittayakhom rachamangkhlaphisek
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านไกรใน
ตำบลไกรใน
อำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-940627
อีเมล์แอดเดรสKrainai@yahoo.com
เว็บไซต์http://www.knr.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.00937057
Longitude
99.98260489

20 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน