ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
บ้านสวนวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64012007
PERCODE 6 หลัก620361
กระทรวง 10 หลัก1064620361
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสวนวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban suan wittayakom
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านสวน
ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5569-9403
อีเมล์แอดเดรสbansuan_w@yahoo.co.th
เว็บไซต์http://61.19.112.229/ba
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.03580802
Longitude
99.88029242

8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน