ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
สวรรค์อนันต์วิทยา
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64022003
PERCODE 6 หลัก620379
กระทรวง 10 หลัก1064620379
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สวรรค์อนันต์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Sawanananwittaya
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านย่านยาว
ตำบลย่านยาว
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-642028
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://www.sawananan.ac.th/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.29502172
Longitude
99.83818145

44 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน