ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
วังทองวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64022006
PERCODE 6 หลัก620377
กระทรวง 10 หลัก1064620377
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วังทองวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Wangthongwitaya
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังทอง
ตำบลวังทอง
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-941606
อีเมล์แอดเดรสwtw.spm38@gmail.com
เว็บไซต์http://www.wtw.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.13785702
Longitude
99.81585246

32 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน