ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
บ้านด่านลานหอยวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64012002
PERCODE 6 หลัก620364
กระทรวง 10 หลัก1064620364
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านด่านลานหอยวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)bandanlanhoiwittaya
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านด่าน
ตำบลบ้านด่าน
อำเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-689118
อีเมล์แอดเดรสbdl_school@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.bandan.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.01201804
Longitude
99.5878458

25 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน