ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
สุโขทัยวิทยาคม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64012001
PERCODE 6 หลัก620359
กระทรวง 10 หลัก1064620359
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สุโขทัยวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)SUKHOTHAIWITTAYAKOM
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านกล้วย
ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-611786
อีเมล์แอดเดรสKru_sukhothai@yahoo.com
เว็บไซต์http://www.suw.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.01232548
Longitude
99.79182099

6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน