ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
อุดมดรุณี
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64012011
PERCODE 6 หลัก620360
กระทรวง 10 หลัก1064620360
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อุดมดรุณี
ชื่อ (อังกฤษ)UDOMDARUNEE
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลธานี
อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-611271
อีเมล์แอดเดรสud_school@yahoo.com
เว็บไซต์http://www.ud.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.01402146
Longitude
99.82001136

1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน