ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
บ้านแก่งวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64022008
PERCODE 6 หลัก620373
กระทรวง 10 หลัก1064620373
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Bangaengwittaya
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านแก่ง
ตำบลบ้านแก่ง
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-911508
อีเมล์แอดเดรสbkwschool@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.bankaeng.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.4309655
Longitude
99.69209652

70 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน