ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
เมืองด้งวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64022009
PERCODE 6 หลัก620374
กระทรวง 10 หลัก1064620374
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เมืองด้งวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Muangdong Wittaya School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านแม่รากใต้
ตำบลบ้านตึก
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55677028
อีเมล์แอดเดรสmuangdong@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620374
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.588128
Longitude
99.819885

50 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน