ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
เมืองเชลียง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64022001
PERCODE 6 หลัก620371
กระทรวง 10 หลัก1064620371
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เมืองเชลียง
ชื่อ (อังกฤษ)muangchaliang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านหาดเสี้ยว
ตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-671034
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://www.mcl.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.52755347
Longitude
99.77235738

73 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน