ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
ศรีนคร
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64022013
PERCODE 6 หลัก620383
กระทรวง 10 หลัก1064620383
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศรีนคร
ชื่อ (อังกฤษ)SINAKHON
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านศรีนคร
ตำบลศรีนคร
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-652988
อีเมล์แอดเดรสsnk.school@hotmail.com
เว็บไซต์www.snk.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.34809188
Longitude
99.99000604

56 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน