ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64022014
PERCODE 6 หลัก620384
กระทรวง 10 หลัก1064620384
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)Thungsaliamchanupatham School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านเหมืองนา
ตำบลทุ่งเสลี่ยม
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-659217
อีเมล์แอดเดรสkrurin19@gmail.com
เว็บไซต์www.tsl.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.32210171
Longitude
99.56333249

70 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน