ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
ลิไทพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64012010
PERCODE 6 หลัก620363
กระทรวง 10 หลัก1064620363
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ลิไทพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Lithaipittayakom
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านเมืองเก่า
ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-697087
อีเมล์แอดเดรสlithai.lt@gmail.com
เว็บไซต์http://www.lt.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.02920884
Longitude
99.70591329

13 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน