ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
ชัยมงคลพิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64022015
PERCODE 6 หลัก620385
กระทรวง 10 หลัก1064620385
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชัยมงคลพิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)CHAIMONGKOLPITTAYA
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านใหม่ไชยมงคล
ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64230
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-624107
อีเมล์แอดเดรสcmp_sc@hotmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1064620385
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.31096562
Longitude
99.65359816

60 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน