ทะเบียนโรงเรียน สพม.สุโขทัย
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก64022002
PERCODE 6 หลัก620375
กระทรวง 10 หลัก1064620375
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)srisamrongchanupatham
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองตาล
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055-681344
อีเมล์แอดเดรสsocho1991@gotmail.com
เว็บไซต์http://www.ssr.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.15668056
Longitude
99.85354035

20 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน