สพม.สุโขทัย.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
640220156203851064620385 ชัยมงคลพิทยาเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วง12358862111119-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640220146203841064620384 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วง87924848231,7274737-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
640220136203831064620383 ศรีนครศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วง46014299117592530-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
640220126203721064620372 ท่าชัยวิทยาท่าชัยศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์117610662231219-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640220116203821064620382 สวรรค์อนันต์วิทยา 2คลองยางสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์703373107618-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
640220106203781064620378 ขุนไกรพิทยาคมนาขุนไกรศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วง9065061401212-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
640220096203741064620374 เมืองด้งวิทยาบ้านตึกศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์227617163981233-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
640220086203731064620373 บ้านแก่งวิทยาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์147612562721223-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640220076203811064620381 หนองกลับวิทยาคมหนองกลับสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์623473109618-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
640220066203771064620377 วังทองวิทยาวังทองศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วง593493108618-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
640220056203761064620376 บ้านไร่พิทยาคมบ้านไร่ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วง295919994941827-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
640220046203801064620380 หนองปลาหมอวิทยาคมคลองกระจงสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์703603130622-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
640220036203791064620379 สวรรค์อนันต์วิทยาย่านยาวสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์1,212361,182332,3946935-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
640220026203751064620375 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์คลองตาลศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วง76430534241,2985424-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
640220016203711064620371 เมืองเชลียงหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์81421636181,4503937-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
640120126203671064620367 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมศรีคีรีมาศคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า148611462621222-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640120116203601064620360 อุดมดรุณีธานีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่า1,17030924272,0945737-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
640120106203631064620363 ลิไทพิทยาคมเมืองเก่าเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้าราม157616263191227-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
640120096203621064620362 ยางซ้ายพิทยาคมยางซ้ายเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้าราม49347396616-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
640120086203701064620370 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกไกรในกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า217918494011822-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
640120076203611064620361 บ้านสวนวิทยาคมบ้านสวนเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่า15868662441220-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640120066203691064620369 หนองตูมวิทยาหนองตูมกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า14368862311219-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640120056203651064620365 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ตลิ่งชันบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้าราม673353102617-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
640120046203681064620368 กงไกรลาศวิทยาไกรกลางกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า55618505151,0613332-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
640120036203661064620366 คีรีมาศพิทยาคมโตนดคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า64419554181,1983732-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
640120026203641064620364 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้าราม66421600181,2643932-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
640120016203591064620359 สุโขทัยวิทยาคมบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้าราม1,287361,290362,5777236-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7