สพม.สุโขทัย. โรงเรียนเปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายรวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
640220156203851064620385 ชัยมงคลพิทยาเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วง51247225112353222822828862111119-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640220146203841064620384 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วง32082808279887924291830982487848231,7274737-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
640220136203831064620383 ศรีนครศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วง165515651394460141183874944299117592530-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
640220126203721064620372 ท่าชัยวิทยาท่าชัยศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์382402392117630246230210662231219-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640220116203821064620382 สวรรค์อนันต์วิทยา 2คลองยางสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์19126125170313161181373107618-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
640220106203781064620378 ขุนไกรพิทยาคมนาขุนไกรศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วง3322223529061821321925061401212-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
640220096203741064620374 เมืองด้งวิทยาบ้านตึกศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์792702782227654259258217163981233-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
640220086203731064620373 บ้านแก่งวิทยาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์472522482147646233246212562721223-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640220076203811064620381 หนองกลับวิทยาคมหนองกลับสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์171241211623191111171473109618-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
640220066203771064620377 วังทองวิทยาวังทองศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วง121191281593181151161493108618-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
640220056203761064620376 บ้านไร่พิทยาคมบ้านไร่ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วง10931103763295968364367319994941827-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
640220046203801064620380 หนองปลาหมอวิทยาคมคลองกระจงสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์291171241703101231271603130622-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
640220036203791064620379 สวรรค์อนันต์วิทยาย่านยาวสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์3921239812422121,212363851139011407111,182332,3946935-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
640220026203751064620375 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์คลองตาลศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วง26610248102501076430181819081638534241,2985424-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
640220016203711064620371 เมืองเชลียงหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์28372497282781421217621662036636181,4503937-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
640120126203671064620367 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมศรีคีรีมาศคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า372532582148646242226211462621222-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640120116203601064620360 อุดมดรุณีธานีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่า3821039610392101,17030317930593029924272,0945737-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
640120106203631064620363 ลิไทพิทยาคมเมืองเก่าเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้าราม522532522157656247259216263191227-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
640120096203621064620362 ยางซ้ายพิทยาคมยางซ้ายเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้าราม22110117149315112120147396616-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
640120086203701064620370 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกไกรในกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า633763783217959357368318494011822-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
640120076203611064620361 บ้านสวนวิทยาคมบ้านสวนเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่า44271243215863322422928662441220-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640120066203691064620369 หนองตูมวิทยาหนองตูมกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า39248256214362423323128862311219-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640120056203651064620365 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ตลิ่งชันบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้าราม27122118167391101161353102617-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
640120046203681064620368 กงไกรลาศวิทยาไกรกลางกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า18061986178655618178515751705505151,0613332-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
640120036203661064620366 คีรีมาศพิทยาคมโตนดคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า23372316180664419207619561526554181,1983732-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
640120026203641064620364 บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านบ้านด่านลานหอยสหวิทยาเขตเจ้าราม22772267211766421225621961566600181,2643932-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
640120016203591064620359 สุโขทัยวิทยาคมบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตเจ้าราม4281243712422121,287364371243712416121,290362,5777236-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7


138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
Version.