สพม.สุโขทัย. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายรวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
640220156203851064620385 ชัยมงคลพิทยาเขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วง51247225112353222822828862111119-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640220146203841064620384 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสหวิทยาเขตพระร่วง32082808279887924291830982487848231,7274737-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
640220136203831064620383 ศรีนครศรีนครศรีนครสหวิทยาเขตพระร่วง165515651394460141183874944299117592530-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
640220106203781064620378 ขุนไกรพิทยาคมนาขุนไกรศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วง3322223529061821321925061401212-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
640220066203771064620377 วังทองวิทยาวังทองศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วง121191281593181151161493108618-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
640220056203761064620376 บ้านไร่พิทยาคมบ้านไร่ศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วง10931103763295968364367319994941827-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
640220026203751064620375 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์คลองตาลศรีสำโรงสหวิทยาเขตพระร่วง26610248102501076430181819081638534241,2985424-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5


138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
Version.