สพม.สุโขทัย. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายรวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
640120126203671064620367 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมศรีคีรีมาศคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า372532582148646242226211462621222-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640120116203601064620360 อุดมดรุณีธานีเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่า3821039610392101,17030317930593029924272,0945737-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
640120086203701064620370 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกไกรในกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า633763783217959357368318494011822-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
640120076203611064620361 บ้านสวนวิทยาคมบ้านสวนเมืองสุโขทัยสหวิทยาเขตพระแม่ย่า44271243215863322422928662441220-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640120066203691064620369 หนองตูมวิทยาหนองตูมกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า39248256214362423323128862311219-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640120046203681064620368 กงไกรลาศวิทยาไกรกลางกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า18061986178655618178515751705505151,0613332-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
640120036203661064620366 คีรีมาศพิทยาคมโตนดคีรีมาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า23372316180664419207619561526554181,1983732-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5


138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
Version.