สพม.สุโขทัย. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
640120106203631064620363 ลิไทพิทยาคม3บ้านเมืองเก่าเมืองเก่าเมืองสุโขทัย64210สหวิทยาเขตเจ้าราม055-697087lithai.lt@gmail.com http://www.lt.ac.th1317.0292088499.70591329
640120096203621064620362 ยางซ้ายพิทยาคม2บ้านยางซ้ายยางซ้ายเมืองสุโขทัย64000สหวิทยาเขตเจ้าราม055-615653yangsai26@gmail.com http://www.yangsai.ac.th516.9725455399.83609709
640120056203651064620365 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์3บ้านลานเถ้าอุ่นตลิ่งชันบ้านด่านลานหอย64140สหวิทยาเขตเจ้าราม55019749talingwit@gmail.com http://www.talingwit.ac.th5417.0699653599.46495284
640120026203641064620364 บ้านด่านลานหอยวิทยา2บ้านด่านบ้านด่านบ้านด่านลานหอย64140สหวิทยาเขตเจ้าราม055-689118bdl_school@hotmail.com http://www.bandan.ac.th2517.0120180499.5878458
640120016203591064620359 สุโขทัยวิทยาคม5บ้านกล้วยบ้านกล้วยเมืองสุโขทัย64000สหวิทยาเขตเจ้าราม055-611786Kru_sukhothai@yahoo.com http://www.suw.ac.th617.0123254899.79182099