แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
64012001 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บ้านกล้วยเมืองสุโขทัย6
64012002 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา บ้านด่านบ้านด่านลานหอย25
64012003 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โตนดคีรีมาศ25
64012004 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ไกรกลางกงไกรลาศ24
64012005 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ตลิ่งชันบ้านด่านลานหอย54
64012006 โรงเรียนหนองตูมวิทยา หนองตูมกงไกรลาศ34
64012007 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม บ้านสวนเมืองสุโขทัย8
64012008 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ไกรในกงไกรลาศ20
64012009 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ยางซ้ายเมืองสุโขทัย5
64012010 โรงเรียนลิไทพิทยาคม เมืองเก่าเมืองสุโขทัย13
64012011 โรงเรียนอุดมดรุณี ธานีเมืองสุโขทัย1
64012012 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ศรีคีรีมาศคีรีมาศ36
64022001 โรงเรียนเมืองเชลียง หาดเสี้ยวศรีสัชนาลัย73
64022002 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ คลองตาลศรีสำโรง20
64022003 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ย่านยาวสวรรคโลก44
64022004 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม คลองกระจงสวรรคโลก34.3
64022005 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม บ้านไร่ศรีสำโรง30
64022006 โรงเรียนวังทองวิทยา วังทองศรีสำโรง32
64022007 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม หนองกลับสวรรคโลก40
64022008 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา บ้านแก่งศรีสัชนาลัย70
64022009 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา บ้านตึกศรีสัชนาลัย50
64022010 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม นาขุนไกรศรีสำโรง40
64022011 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 คลองยางสวรรคโลก50
64022012 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ท่าชัยศรีสัชนาลัย50
64022013 โรงเรียนศรีนคร ศรีนครศรีนคร56
64022014 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยม70
64022015 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยม60
138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
Version.