สพม.สุโขทัย. อำเภอ สวรรคโลก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายรวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
640220116203821064620382 สวรรค์อนันต์วิทยา 2คลองยางสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์19126125170313161181373107618-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
640220076203811064620381 หนองกลับวิทยาคมหนองกลับสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์171241211623191111171473109618-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
640220046203801064620380 หนองปลาหมอวิทยาคมคลองกระจงสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์291171241703101231271603130622-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
640220036203791064620379 สวรรค์อนันต์วิทยาย่านยาวสวรรคโลกสหวิทยาเขตศรีสวรรค์3921239812422121,212363851139011407111,182332,3946935-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6


138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
Version.