สพม.สุโขทัย. อำเภอ ศรีสัชนาลัย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายรวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
640220126203721064620372 ท่าชัยวิทยาท่าชัยศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์382402392117630246230210662231219-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640220096203741064620374 เมืองด้งวิทยาบ้านตึกศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์792702782227654259258217163981233-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
640220086203731064620373 บ้านแก่งวิทยาบ้านแก่งศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์472522482147646233246212562721223-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640220016203711064620371 เมืองเชลียงหาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยสหวิทยาเขตศรีสวรรค์28372497282781421217621662036636181,4503937-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5


138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
Version.