สพม.สุโขทัย. อำเภอ กงไกรลาศ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายรวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
640120086203701064620370 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกไกรในกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า633763783217959357368318494011822-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
640120066203691064620369 หนองตูมวิทยาหนองตูมกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า39248256214362423323128862311219-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
640120046203681064620368 กงไกรลาศวิทยาไกรกลางกงไกรลาศสหวิทยาเขตพระแม่ย่า18061986178655618178515751705505151,0613332-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5


138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
Version.